week 3

alom hoog water

 

Begin afgelopen week leek het er even op dat er gevist kon worden vanaf de kribben op de Waal. Helaas was het van erg korte duur en de meeste kribben kwamen zelfs niet bloot te liggen. De eerste twee weken van januari steeg de temperatuur van het water en stabiliseerde rond de 6,8 C. Op het moment dat het water zakte en de kribben weer een beetje zichtbaar werden zakte de buitentemperatuur een paar nachten tot -5 C. Alle goede hoop op een januaribarbeel van de grote rivieren werd daarmee teniet gedaan. In amper 24 uur zakte de temperatuur van het water tot 5 C en alsof dat niet genoeg was, steeg ook het water weer. Over 4 dagen wordt een hoogte verwacht van 14 meter in Lobith. Bij 10.10 meter kun je op de kribben vissen.......

Ook de kleine rivieren kregen een hoop water te verwerken. Overal stond het waterpeil hoog met een flinke afvoersnelheid. Op de meeste plaatsen was vissen onmogelijk. Pogingen werden wel gedaan maar vangsten bleven achterwege in het weekend. Het water kolkte te hard en de montage bleef nergens liggen. Halverwege de week was het nog wel te doen, zeker in de Ardennen. Daar werden op enkele plaatsen barbeel gevangen.

Komende dagen zal daar het water zakken. Het blijft ook een paar dagen droog zodat de afvoersnelheid sterk verminderen zal. Omdat er geen koufront van betekenis verwacht wordt is dat heel gunstig voor goede barbeel vangsten. Diegene die gaan....veel succes.