De kribverlaging

( 23-12 2014 )

Om gemakkelijk op barbeel te kunnen vissen wordt er de laatste jaren op de Waal en IJssel veel vanaf de kop van een krib gevist. Je vist dan meteen in het leef en eetgebied van een barbeel. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een paar jaar geleden kreeg ik een krantenartikel onder ogen waarin werd gesproken over verdieping en versteviging van de vaargeul. In het artikel werd toen geopperd om de strekdammen zoals we die nu kennen met de stroom mee te leggen, een 40 tal meter uit de oever. ( dit naar Duits model) Nu anno 2014 zijn de werkzaamheden aan deze strekdammen begonnen op het traject na Tiel, richting Zaltbomme.l

 

Het tweede plan wat toen ter tafel kwam was helemaal funest voor de barbeelvisser. De kribben worden ca 1,5- 2 meter verlaagd. Met de huidige waterstand van de laatste jaren konden we gemiddeld 100 dagen per jaar NIET vissen, met het huidige plan is berekend dat we nog 100 dagen per jaar KUNNEN vissen. Dat ambtenaren geen sportvissers zijn was meteen duidelijk. De kribben zouden 100 dagen ZICHTBAAR zijn in de huidige opzet. Maar zichtbaar wil nog niet zeggen bevisbaar. Om veilig vanaf de kribben te kunnen vissen moet er nog minimaal 40 cm water af van de stand die RijksWaterStaat opgaf. Met dat gegeven zullen de kribben niet veel meer dan 40 dagen op jaarbasis te bevissen zijn. Trouwens over veilig gesproken, voor dat geel/zwarte bootje van RWS heb je minimaal 60 cm minder water nodig. De mensen die hierop werken kunnen het schijnbaar niet verkroppen dat andere mensen op hun werktijd ( RWS) vrij zijn en dan gaan vissen…Deze kleine monsters varen met een dusdanige snelheid langs de kribben, wat golven veroorzaakt die ver bovengemiddeld zijn. Vaak wordt er zichtbaar gas bijgegeven om zo de sportvissers op de kribben te pesten. Menig sportvisser heeft daarbij niet alleen natte voeten op gelopen, ook werden vaak hun spullen in het water meegevoerd….zelf heb ik vaak te maken met RWS44 en ik moet eerlijk zeggen deze mensen gedragen zich “gewoon” en minderen zelfs vaart.

de stenen kunnen terug....

Dat RWS niet veel opheeft met sportvissers bleek ook wel uit de volgende actie. Op een Donderdagmiddag werd Sportvisserij Nederland ( SVN) uitgenodigd om samen een tochtje te maken over de Waal. SVN had aangegeven dat de kribben druk werden bezet door sportvissers en dat er met de kribverlaging rekening moest worden gehouden met de belangen van de sportvisser. Natuurlijk wist RWS wat ze deden…. (niet peilen in het weekend of avonduren!!) In deze domme peiling gaat e schuld niet helemaal naar RWS, ook SVN is hoofdschuldige in deze zaak. Deze club behartigd de belangen van de sportvissers en had veel beter moeten weten, en niet op een DONDERDAGMIDDAG !! langs de kribben moeten varen om te kijken hoeveel sportvissers erop zaten te vissen. Wij als sportvissers kunnen geen vuist maken, maar wat als onze bestuurlijke vertegenwoordigers dat ook al niet kunnen of willen. Als bestuurslid zou ik NOOIT akkoord gegaan zijn met een telling op donderdagmiddag. Graag had ik hiervoor mijn vrije zondagmiddag voor opgeofferd….menig discussie is hierover gevoerd, niet alleen langs de waterkant, ook in vergaderingen op clubniveau, maar ook op vergaderingen van menig Federaties. De telling op die bewuste donderdagmiddag was natuurlijk funest voor ons sportvissers, en natuurlijk werd er met de kribverlaging gen rekening met ons gehouden.

 

De kribben worden verlaagd met ca 1,5 – 2 meter . ( ondertussen zijn ze al daadwerkelijk begonnen) Het puin en de basaltblokken zou netjes afgevoerd worden. Alleen daar waar nodig zouden de kribben verstevigd worden. Dit plan heeft echter niet lang geleefd. Het zal wel met het kostenplaatje te maken hebben. De kosten voor de verlaging bedragen 100.000 euro per krib!! Het puin wordt helemaal niet netjes afgevoerd….het gaat gewoon de Waal in. Op papier niet verder dan 20 meter uit het hart van de krib… Daarna wordt alles terug geschraapt en wordt het weer een krib. Een ruwe wel te verstaan, want de basalt blokken worden her en der gestort. De kribben terugbrengen in de oude staat kost helemaal een vermogen….De kribben zoals we ze nu kennen zijn gelegd door specialisten uit Italië ( vroeger) . Of en hoeveel puin en rotsblokken er achter blijven heb ik zelf nog niet kunnen ondervinden. Ik ben wel gaan kijken bij een kribverlaging en zie dan dat er nieuwe basaltblokken worden aangevoerd…..??!! Kun je raden waar de rest ligt! Mocht alles wat het water in is geschoven daar ook blijven, is dat natuurlijk een uitstekende plaats voor de vissen. Ze zullen er een ruim aanbod aan voedsel in aantreffen, ook zijn het uitstekende schuilplaatsen voor niet alleen jong broed, ook voor de al wat oudere vissen. De vispopulatie zal er blij mee zijn. De sportvisser niet natuurlijk. Er zal veel materiaal verloren worden op dergelijke plaatsen. Een barbeel binnen halen wordt ook een kunststukje…deze zoeken juist de stenen op tijdens een dril om zo te kunnen ontsnappen.

op deze krib lagen de stenen niet ver uit het hart van de krib!

 

Nut

Waarom kribverlaging? Voor een snellere waterafvoer bij calamiteiten. Voor de veiligheid. Om de vaargeul meer te ontzien bij extreme en hoge waterstanden. Allemaal begrijpelijk en aannemelijke redenen. Bij een afvoersnelheid van 16 miljoen!! liter water per seconde wordt nu 12 cm voordeel gehaald met dit plan. In 1993 en 1995 was de afvoersnelheid 13 miljoen liter. In een bassin werd een proefopstelling nagemaakt met de kribben. Voor en na de verlaging….natuurlijk was de afvoer geleidelijker en beter!! Maar hebben ze ook rekening gehouden met de oevers?? Zijn die ook meegenomen i het bassin? Nu fungeren de kribben nog als schokbrekers voor de golven. Alleen in de hoeken van de kribben wordt de oever een beetje afgekalfd..En in de nieuwe opstelling? De tijd zal het leren…ik denk dat de Waal nog breder zal worden. Ondertussen is mijn gedachte ook al achterhaald. Eind 2008 hebben ze 4 kribben verlaagd ter hoogte van Haalderen. Bij alle vier de kribben zijn de weilanden tot halverwege al weggeslagen door de golven….

In augustus 2009 werd begonnen in Dodewaard. Er zouden daar tot Nijmegen 100 kribben verlaagd worden. Daarna in 2012 de andere 650. Om een indruk te krijgen ben ik in Dodewaard wezen kijken tijdens de werkzaamheden. De beelden die ik daar zag maakte me niet vrolijk. Na een gesprek met de uitvoerder aldaar werd me het één en ander duidelijk. Zoals een stukje hierboven al vermeld, worden de kribben momenteel van de bovenste 2 meter ontdaan. Deze steenmassa verdwijnt in het water tot maximaal 20 meter uit het hard van de krib. ( in de oude situatie is dat ca 10) Daarna plaatsen ze een folie om de krib op hoogte te houden, waarna de stenen weer zo goed en kwaad mogelijk teruggeschoven worden. De huidige stand Lobith 1010 maakt veilig vissen mogelijk. Na de kribverlaging wordt dat 810. ( te volgen op teletekstpagina 720) Afgelopen zomer ( 2009) hebben we zelfs een paar weken een stand van 690 gehad, extreem laag!!!

of het goed komt....??

Barbelen vanaf de kribben wordt derhalve zeer moeilijk in de toekomst, misschien wel onmogelijk. De aangekondigde 100 dagen dat de kribben zichtbaar zijn halen we misschien wel, vissen vanaf de kribben verwacht ik zal maximaal een dag of 25 kunnen ( of we moeten zomers zoals in 2009 krijgen).Barbelen op de Waal zal veranderen dat is zeker! Hoe? De toekomst zal het uitwijzen!! Vissen vanaf de kant lijkt geen optie, bij een lage waterstand ligt de stroomnaad ook weer verder uit de kant. En gewichten van 150 gram of meer zullen niet gemakkelijk door iedereen een meter of 80-100 weggezet worden…..

Het komend jaar zal ik regelmatig gaan vissen vanaf de verlaagde kribben om te kijken wat er mogelijk is. Via deze site wordt je op de hoogte gehouden van mijn bevindingen.

Anno mei 2010 weet ik iets meer over de gevolgen van de kribverlaging. De kribvakken tussen de verlaagde kribben zijn door de veranderde stroming erg ondiep geworden. Deze kribvakken zijn aan het verzanden zoals dat met een mooi woord heet. Merendeels van de tijd staan deze kribben onder water en de stroming die nu heerst zorgt ervoor dat er veel zand achet blijft in de kribvakken. Hierdoor veranderd uiteraard ook de hoofdstroming. deze ligt verder de Waal in dan gebruikelijk. De aanwezige grindbedden op dat stuk zijn waarschijnlijk ook verzand. Op het moment van dit schrijven ( 17-05-2010 ) wordt er rondom de verlaagde kribben in Dodewaard erg slecht gevangen. De laatste 4 jaar werden juist op dat stuk de eerste grote aantallen van het barbeelseizoen gevangen. Het gedeelte betrof een relatief ondiep stuk Waal met veel grind ( waarschijnlijk een paaigebied ). De barbeel is er momenteel niet actief gezien de meldingen die er binnenkomen. De eerste berichten die me bereiken laten weten dat je in tegenstelling tot wat verwacht werd na de kribverlaging, er weinig verspeeld wordt, qua montages. De gevreesde puinstort lijkt mee te vallen.

We zitten nu bijna in 2015 en het verlagen van de kribben aan de Waal hebben veel inpact op het barbeelvissen. Zoals al eerder geoppert zijn de meeste verlaagde kribben slechts een paar dagen per jaar zichtbaar en dus ook bevisbaar. Enkel de kribben bovenstrooms Nijmegen zijn met rust gelaten. Met dien verstande dat de kribben net over de grens vanaf Lobith bewerkt zijn met steenstort. Ook zijn er veel stenen tussen de kribben gestort en blijkt er nog nauwelijks te vissen , zeker niet op barbeel. Door de verandering van de stroming na de kribverlaging zijn nagenoeg alle tussenvakken van de kribben verzand. De afgelopen 2 jaar was het een drama met de barbeelvangsten. De grote rivier Waal die bekend stond om zijn mooie barbeelvangsten is de nek omgedraaid. De bodem is dermate veranderd dat de barbeel zich niet meer thuis voelt op dit water. Waar de Waal voorheen aangeprezen werd als dé barbeelrivier van Nederland heeft het deze status snel de laatste jaren verloren. het lijkt wel alsof de barbeel zich massaal heeft teruggetrokken naar Duitsland waar wel grind in overvloed op de bodem ligt.

zo was het aanblik een paar jaar terug

De laatste 2 jaar heb ik vele mails gekregen van sportvissers die de verandering meemaakte. Allen hebben dezelfde tendens. Teruglopende vangsten, verzanding en minder bereikbaarheid van de kribben. Ik heb zelf nog regelmatig gevist aan de Waal in 2013. In 2014 werd dat een stuk minder. Mijn bevindingen van de afgelopen 2 jaar zijn niet alleen teruglopende vangsten en verzanding maar ook zeer opvallend de teruglopende drukte van de scheepvaart. Dit onderdeel wat zeer belangrijk is in mijn ogen wordt vaak niet erkend. De stilte periodes die nu vaak voorkomen is de vis niet gewend. Die zijn drukte, herrie en waterwervelingen gewend. Een vis van de Waal kende het fenomeen rust niet, die moest altijd zwemmen en eten omdat het water constant in beweing was. Dat is nu ook niet meer. het water staat veel meer "stil" en strromd dan constant. Op die momenten pakken de vissen hun rust en hoeven zich niet in te spannen. Tijdens periodes van geen scheepvaart krijg je nauwelijks/ zelden een aanbeet .

heden ten dagen is dit het beeld. De gevolgen van de secessie?

Ook heb ik ondervonden dat de vangsten terug liepen. Tot 2011 heb ik 6 jaar op een camping gestaan aan de Waal en zeer regelmatig in de weekenden gevist. Viste ik 3 dagen achtereen in het weekend dan liepen de vangsten met de dag op. Ik kon op die manier een voerplek opbouwen. 30- 40 stuks was heel normaal in een weekend waarin de opbouw nagenoeg steeds hetzelfde was. Op vrijdag 5-8 stuks, op zaterdag 10-12 stuks en op zondag 15-20 stuks, steeds in dezelfde uren. In 2013 en 2014 heb ik nog een paar keer 2 of 3 dagen achtereen op dezelfde stek gevist. De aantallen van voor 2011 heb ik nooit meer gehaald. Ik moest steeds blij zijn met 2-5 stuks, waarbij ik heel vaak blij moest zijn met 2.... Opbouwend waren de stekken niet meer. Kiezels trof ik nog zelden in mijn korven en tussen de kribben werd het steeds ondieper. Jammer maar helaas zijn we een mooie barbeel rivier kwijt geraakt. Mede hierdoor zal de belangstelling voor barbeel ook wel afgenomen zijn. Tenslotte heeft niet iedereen de mogelijkheid om zijn heil elders te zoeken. Het valt tenslotte niet mee om zomaar naar een rivier te rijden en de juiste stekken te vinden. Elke rivier heeft zijn handleiding en om die te zoeken kost veel tijd.

De kribben boven Nijmegen zijn bevisbaar met een waterstand van Lobith 1010 of minder.Is de waterstand hoger dan is vissen vanaf de kribben niet aan te raden. De juiste waterstand voor de verlaagde kribben ken ik niet. Omdat de meeste verlaagd zijn met 2 meter houdt ik persoonlijk Lobith 790 aan. Deze standen zijn te vinden op teletext pagina 720. Op subpagina 10 is vaak te zien wat de watertsand in de dagen erop doet. Stijgt het water dan kun je betere barbeelvangsten verwachten. Zeker de tweede en derde dag dat het water stijgt zijn top. Hetzelfde geldt voor zakkend water. Met dien verstande dat dan de tweede en derde dag nog wel goed zijn en de andere dagen veel minder vis opleveren. Zodra het water dan weer stabiel is en zeer langzaam zakt nemen de vangsten weer toe.