Als ik terugkijk naar de jaren 2006 en 2007 dan waren dat topjaren voor mij wat barbeelvangsten betreft. Overal waar ik kwam kreeg ik al snel op kaas beet en gemiddeld stond ik binnen tien minuten een barbeel te drillen. Natuurlijk waren er wel eens dagen bij dat het wat moeizamer ging, maar die waren in die twee jaar op één hand te tellen.

In mijn ogen kon het niet anders zijn dat de barbeelpopulatie groter was dan menigeen kon vermoedden. Het maakte niet uit waar ik kwam, welke krib ik ook pakte, 3-5 barbelen waren heel normaal, in amper één uur tijd.

Half 2007 stijgt het aantal vissers op barbeel enorm. Mede door internet en de diverse hengelsportbladen, waar veel aandacht is voor de barbeel. De hengeldruk om het mooier te zeggen neemt toe. Iedereen die op barbeel gaat vissen is op dat moment succesvol.

Landelijk lopen de vangsten de laatste jaren terug. Overal klagende vissers wat de vangst betreft. Meestal werd dat met een korreltje zout genomen, Nederlanders moeten zeuren… Maar toch…waar rook is is vuur zegt men dan. Zelf heb ik de terugval van de IJsselmeer meegemaakt. Deze is helemaal leeggevist door beroepsvissers en de aalscholvers. Het IJsselmeer. Wie heeft er wel niet allemaal gevist. Netten vis werden er gevangen. En niet alleen door de sportvissers…ook de beroepsvissers vingen netten vol… In Maurik wordt bij de stuw een vistrap aangelegd. Beter voor de visstand is de conclusie van het rapport. Tonnen wordt er gespendeerd aan dat bouwwerk ( misschien wel miljoenen) Als het klaar is ga ik een keer kijken, we kamperen er in de buurt. Prachtig staaltje bouwwerk, dat moet ik nageven. Op de vistrappen ziet het zwart van de….aalscholvers. Alles wat beweegt wordt meteen gegeten…De laatste trappen zijn nog nooit bereikt door vis. Omdat we er elk weekend vlak bij in de buurt zijn, ga ik regelmatig kijken. Elke keer weer hetzelfde beeld….jammer. weggegooid geld. De vis zou beschadigd worden door de stuw…. Nu zijn ze beter af??!!

 

Terug naar de barbeel. Omdat de Waal en IJssel in de eerste maanden van 2008 een hoge waterstand kent, kan er vrijwel niet gevist worden op barbeel. Sporadisch worden er een paar gevangen vanaf de kant. Als dan half mei eindelijk de kribben boven water komen, trekken de barbeelvissers er massaal opuit. Ook de witvisser is nieuwsgierig geworden, en ook die groep gaat massaal barbelen. De eerste weken worden er goede vangsten gemeld, soms wel 10 barbelen op één krib. In die periode ben ik op zoek naar nieuwe stekken en rijd veel rond, voornamelijk bij de Waal. Er wordt me gemeld dat het barbelen populair is en dat de koppen van de kribben veelal bezet zijn. Ik maak vele kilometers, en tref zelden vissers aan op de kop van de krib. Het blijven natuurlijk momentopnames.

Na een week of drie van mooie vangsten lopen deze ineens dramatisch terug. Mijn eerste gedachte is ze zijn er niet meer. Als je geen beet krijgt, dan ligt er geen vis. Dagen achtereen met een sporadische beet. Kribben waar ik altijd goed gevangen heb, geen tikje meer….Rond die tijd bereikt mij het bericht, dat een beroepsvisser tijdens het vissen met een staand net op de Waal op één dag meer dan 200 barbelen vangt. Er wordt in Nederland veel vis gevangen voor verenigingswater, maar alle vis van de Waal is ongeschikt om uitgezet te worden op die vijvers. De snoekbaarzen zullen naar de restaurants gaan, de rest…kattevoer? Ik probeer te achterhalen wat de waarde van het bericht is, en al snel wordt van diverse kanten het verhaal bevestigd. Overigens heb ik het bericht voor me gehouden, uitgezonderd een paar visvrienden.

 

Weer terug naar het barbelen. Vele speculaties volgen. Dressuur….een slimme vissoort. Veel wordt er geroepen, veel gedacht door de vissers. Vele mails en telefoontjes krijg ik. Eind juli begin ik zelf ook aan dressuur te denken. En toch… ik twijfel. De Waal…en sterk stromende rivier, gemiddelde stroomsnelheid van 1300 kubieke meter per seconde!! Elke seconde nieuw water, waarschijnlijk ook nieuwe vis, nieuwe voedsel, want door de sterke stroming, i.c.m. de drukke scheepvaart is alles in en rond de Waal constant in beweging. Dressuur …het kan niet is mijn gedachtegang. Daarom probeer ik op allerlei mogelijke manieren te achterhalen wat er loos is met de Waal. Iedereen die ik zie aan of rond de waal spreek ik aan om een goed beeld te krijgen. Ik doe navraag bij verenigingen en vraag uitslagen van clubwedstrijden op van de laatste jaren. Ik leg uit waarom ik mijn vragen heb. Wat de gedachten van anderen hierover zijn en laat ook altijd het woord dressuur vallen. Iedereen lacht me uit. Dressuur….de waal…dat kan niet.

Toch zijn er enkele punten om over na te denken. Ik heb de laatste jaren gemerkt dat het water op de Waal steeds helderder is geworden. Dit jaar zijn er tijden geweest dat je bijna vier meter weg kon kijken. Een tweede feit is dat er in de Waal steeds meer plantengroei plaats vind. Tot zelfs tegen de stroomnaad aan! De dagen dat ik ga heb ik regelmatig op één dag waterpest en gedoornd hoornblad aan mijn lijn zitten. Op steeds meer kribben moet ik verder uit de kant vissen dan me lief is. Kort aan de kribben krijg ik helemaal geen beet meer.

Zelf zit ik voor het derde jaar op dezelfde camping. Ook daar zijn de vangsten het hele jaar door dramatisch geweest. Een grote hengeldruk. Het zou kunnen, toch maar op twee kribben , de andere worden nooit bevist…En ook op die andere krijg ik zelden beet. Dit jaar heb ik heel weinig op de camping gevist. Ik heb vele nieuwe kribben bezocht. Daar waar ik wist dat er veel gevist werd, gebruikte ik veelal geen kaas als aas. Het leverde me verrassend mooie vangsten op!

 

Doordat ik veel varieer van aas, veel speel met onderlijnen, en uiteraard veel kribhop, vallen mijn totale vangsten niet echt tegen. Wel valt me op dat op bepaalde trajecten bijna geen barbeel gevangen wordt. Mijn eerste gedachten blijven steeds weer, ze zijn er niet meer. Dressuur is het, wordt algemeen gefluisterd. Ik blijf twijfelen…Diegene die mijn verhaal horen hebben allemaal dezelfde mening. Als je geen beet krijgt, zit er ook geen vis..

 

Anderhalve week geleden heb ik de kans een paar dagen door de week op de camping te zijn. Uiteraard vis ik dan ook. Twee dagen achtereen haal ik alles uit de kast, om op drie kribben aan vis te komen. In 2007 ving ik 137 barbelen op die drie kribben. In 2008 in dezelfde maanden vier!!! Op één krib heb ik dit jaar helemaal géén beet gehad. Tegen de avond ga ik een eindje wandelen, na twee dagen van geen beet, is me de vislust een beetje ontnomen. Als ik terugloop richting camping besluit ik langs het water te lopen, in de hoop wat leven te zien. Helaas. Als ik de eerste caravans nader wordt ik aangesproken dor een groepje mannen. Deze verblijven het hele seizoen daar. Gevraagd wordt of het klopt dat de vangsten zo tegenvallen. Dat moet ik beamen. Logisch zeggen ze dan…Hoezo vraag ik. Dan beginnen ze te vertelen. Regelmatig per week worden de kribben elektrisch afgevist. 's Morgens vroeg en 's avonds laat komen ze langs om de paling tussen de kribstenen uit te halen. Honderden meters ver zijn ze te volgen. Meerder malen hebben ze ook gezien dat er gevist wordt met netten. Na de IJsselmeer en de Maas is blijkbaar nu de Waal aan de beurt om leeg gevist te worden door de beroepsvisser.

 

Zelf heb ik het drie jaar mogen aanschouwen, toen we op een camping aan de Nederrijn lagen. Een stuk tussen Eck & Wiel en maurik werd intensief bevist door een beroepsvisser met netten. Als de voor ons gevreesde boot weer eens geweest was, dan ving je ook weken weinig tot niets.

 

Kleine puzzelstukjes beginnen nu op zijn plaats te vallen. Vangsten die teruglopen. Niet alleen van barbeel. Ook van witvissers. Waar voor een paar jaar terug nog 40- 50 kilo nodig was om een clubwedstrijdje aan de Waal te winnen, moeten ze nu genoegen nemen met 5- 8 kilo . En het is niet één vereniging, het zijn er diverse…!!

Kort aan de kribben geen vangsten meer kunnen boeken.

Één specifiek stuk wat zeer regelmatig elektrisch bevist wordt…daar vang ik twee weken geleden mijn drie magere heinen.

Het gegeven dat ik al vroeg dit jaar wist over barbeelvangsten in netten.

 

Nee, dressuur daar geloof ik helemaal niet meer in. Dat kleine beetje in me wat er aan twijfelde is helemaal weg. De gedachte die het hele jaar me al beheersen, laat ik nu de vrije loop. Wat ik zelf al wist lijkt steeds meer bevestigd te worden. DAAR WAAR GEEN VIS ZIT, KUN JE OOK GEEN BEET KRIJGEN. En met geen beet krijgen bedoel ik niet 20 minuten vissen op één krib, maar uren achtereen. Alles aanbieden wat je bij hebt. Trouwens nog een opvallend feitje voor mij…vorige jaar ving ik dagelijks wel een brasem of winde als bijvangst. Ook deze vissoorten heb ik bijna het gehele jaar niet kunnen haken.

 

 

Ik geloof niet meer in dressuur. Wat niet uitsluit dat de barbeel een uiterst slimme vis is, die op sommige dagen moeilijk te belagen is. Doordat ik altijd veel aassoorten aanbied vang ik toch bijna altijd barbeel. Mijn teller tot nu toe dit jaar staat op 265 stuks. Tegen 289 vorig jaar op dezelfde tijd. Vorig jaar heb ik tussen begin april en eind oktober niet één dag geblankt. Dit jaar in dezelfde periode ben ik toch 12 x visloos thuisgekomen. Ondanks een hele tas leeggevist te hebben. Op die dagen pakte ik soms meer dan 10 kribben, nergens geen beet...ook niet als je later terug ging naar een krib waar ik gevoerd had. zelfs nu zijn er complete stukken aan de Wal waar je dagen achtereen geen beet krijgt. Je maakt mij toch niet wijs dat daar dan de vis massaal kan liggen??

 

Ik vind het heel jammer nadat een groot deel van Nederland al leeggevist is, nu de Waal aan de beurt is. Landelijk wordt er zeer veel geklaagd over de weinige tot geen visvangsten. Om nu alle schuldige vingers naar de beroepsvissers te wijzen gaat me te ver. Wat overeind blijft staan is het feit, DAAR WAAR GEEN VIS ZIT, KUN JE ER OOK GEEN VANGEN…….

 

 

reageren op dit artikel? Ga naar contactformulier.