HANDELINGSCODE BIJ HET TERUGZETTEN VAN EEN BARBEEL

Het vangen van een barbeel vergt niet alleen veel van je materiaal, maar ook van de vis zelf . Barbeel ,en zeker de grotere, geven een prachtige strijd met meestal runs en zware duiken naar de diepte. Vaak duurt een dril minutenlang, en vecht de barbeel tot het uiterste van zijn kracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de barbeel na het drillen even moet bijkomen. Gun de barbeel ook de tijd om te reanimeren!! Nadat de vis geschept is, laat ik de barbeel rustig in het net en in het water bijkomen. Laat ik het anders zeggen....stel je hebt een marathon gelopen en direct na de finish houd één of andere malloot je hoofd 5 minuten onder water......Dat zelfde gebeurd omgekeerd als je een barbeel direct na een dril uit het water tilt....

Na een paar minuten komt er veelal weer beweging in de vis. Daarna pas til ik de vis uit het water, leg het net op de onthakingsmat en onthaak hem rustig. Dan maak ik eventueel wat foto's en gaat de barbeel weer terug in het schepnet, en loop ik naar de kop van de krib. Daar is altijd stroming en is het water ook zuurstof rijker. Ik duw het net dan een halve meter onder water en laat de barbeel verder op kracht komen. Na een tijdje voel je de vis in het net bonken en weet ik dat hij zijn kracht weer terug heeft. Dit varieert tussen de paar minuten, maar soms zijn wel eens 10 minuten nodig. Gun deze barbeel waar je een mooie strijd mee hebt gehad ook weer de tijd om op kracht te komen. Zolang een barbeel op zijn rug blijft liggen is hij niet hersteld. Deze vis heeft een onderstaande bek en daardoor krijgt hij ruggelings liggend ook geen water binnen. Omdat hij moegestreden is, heeft hij de kracht niet om om te draaien. Door hem nu in het schepnet onder water te duwen lukt dit wel en komt hij weer helemaal op kracht.

Deze actie voer ik ten alle tijde uit op de Waal. In het begin van mijn barbeelperiode pakte ik de vis zelf vast en hield deze in de stroming. Maar op de Waal staat het water nooit stil !!. Hevige golfslag maakt dit onmogelijk. Vandaar dat ik de barbeel vanuit mijn net laat reanimeren. Vis ik op de IJssel of de Grensmaas, dan is reanimeren met de hand mogelijk. Let er dan wel op dat je de barbeel goed vasthoudt. deze is in het water superglad, en kan je zo ontglippen ! De meest veilige manier is daarom via het schepnet. Na enige minuten het net onder water te hebben geduwd, voel je de barbeel weer krachtig tegen je net duwen. Ik haal daarna het net wat naar boven en kijk wat de barbeel dan doet.

Meestal gaat het stoten dan door, en weet ik dat hij hersteld is om vrij gelaten te worden. Maar zelfs dan nog houdt ik mijn schepnet in de aanslag voor het geval de barbeel toch nog op zijn rug dreigd te draaien. Gelukkig gebeurd dat weinig. Met een ferme klap kiezen de meeste weer voor de diepte.

Algemene handelingscode voor barbeel.

De populatie van de barbeel is de laatste jaren explosief toegenomen en is momenteel de meest belaagde vis op stromend water. Het is de taak van alle sportvissers om deze schitterende en oersterke vis met respect te behandelen en er zorg voor te dragen dat de barbeel in goede conditie weer wordt teruggezet in zijn eigen water. De vandaag gevangen 4 ponder kan de toekomstige 14 ponder worden! Daarom wordt je geacht de volgende regels in acht te nemen.

1 gebruik altijd een uitgebalanceerde hengel/lijn combinatie, zodat de barbeel zo snel mogelijk geschept kan worden, zonder de vis daarbij schade aan te brengen. Barbeel belagen met onnodig dun materiaal veroorzaakt alleen maar een stress bij de barbeel. Een minimum van 5 oz top in combinatie met een 8 ponds lijn is daarbij aan te raden. Onderlijnen dunner dan 8 pond raden we af te gebruiken tijdens het vissen op barbeel. Een maximum van 2,25 lb hengel in combinatie met 13 ponds lijn is nog acceptabel te noemen.

2 Bepaal bij aanvang van de barbeelsessie een geschikte plaats om de barbeel goed te kunnen landen en waar je hem goed en veilig terug kunt zetten in alle rust. Na het landen van een barbeel in je schepnet laat je de vis een paar minuten bijkomen in het water voordat je hem onthaakt.

3 Een zwaardere hengel ( 2,25 lb ) kan zwaardere lijn hebben om tot een goede balans te komen. Ondanks de grotere trekkracht is en dikkere diameter is het aan te bevelen om de lijn regelmatig de laatste meters te controleren op eventuele opgelopen beschadigingen. Je lijn gaat nooit levenslang mee! Bedenk ook dat dunne gevlochten lijn meer schade aan de barbeel kan toebrengen dan je denkt, zeker als de barbeel daarin verwikkeld raakt.

4 Als je gaat vissen op barbeel is het aan te raden een groot ,diep en gecoat landingsnet ( schepnet) te gebruiken. Laat de barbeel na het landen eerst even bijkomen in het net dat je op een diepere stuk in het water gevonden hebt, voordat je hem onthaakt. Breng de vis in het landingsnet naar een natte onthakingsmat om de vis te onthaken. Breng de barbeel na het onthaken weer in het net terug naar het water, waar je hem weer een paar minuten laat bijkomen. Als je de barbeel voelt bonken in het net kun je hem rustig vrijlaten. Onthaak de barbeel nooit op een harde ondergrond, op stenen of op kiezel. Maak altijd je handen nat voordat je aan de barbeel komt.

5 Een weerhaakloze haak of een haak waar de weerhaak is platgenepen, onthaakt altijd sneller dan een haak met weerhaak. Onthaak de barbeel altijd met een tangetje. Mocht de haak te diep geslikt zijn of moeilijk bereikbaar, knip dan je lijn door en haal de haak verder door, de haakpunt eerst. Controleer daarna of er eventueel nog een haak in zijn bek zit of andere ongenode dingen ( parasieten ) voordat je de barbeel weer terugzet.

6 Laat de barbeel zo snel mogelijk na zijn herstel weer vrij en laat hem niet onnodig in het net zitten. Een niet voldoende herstelde barbeel blijft op zijn rug draaien, met zijn onderstaande bek naar boven gericht. Een herstelde barbeel ademt weer goed en bonkt voelbaar met zijn neus tegen de mazen van het net. Bij extreme warmte en laag water kun je de barbeel beter laten herstellen in een stromend en dieper stuk. Het ondiepe warme water bevat weinig tot geen zuurstof en is funest voor de barbeel, die net daarvoor uit een kouder stromend water gevangen is.

 

7 Haal de barbeel zo kort mogelijk uit het water als nodig is. Wil je de barbeel wegen en fotograferen, laat dan de barbeel in het landingsnet in het water liggen, dusdanig dat hij gemakkelijk kan ademen. Op deze manier heb je ruim de tijd om je fototoestel en weegschaal klaar te maken, als je dit nog niet gedaan hebt. Bepaal eerst waar je de barbeel wilt fotograferen, houdt hem laag bij de grond en liefst niet in de volle zon.

Maak eerst de weegtas nat voordat je gaat wegen en zorg dat de weegschaal op nul staat met de natte weegtas eraan.

Zorg er eerst voor dat als je een foto wilt maken, de camera eerst wordt klaargezet om de barbeel onnodig lang op het droge te laten liggen. Fotografeer een barbeel terwijl je op je knieën zit. Neem nooit staand een foto. Houdt de barbeel altijd zo laag mogelijk bij de grond, boven een natte onthakingsmat tijdens het fotograferen. Tussen het wegen en fotograferen is het beter de barbeel weer even te laten herstellen in het landingsnet in het water.

 

8 breng de barbeel na het fotograferen en wegen in je landingsnet terug naar het water waar je de barbeel op een dieper stukje verder laat herstellen om daarna vrij te kunnen laten. Mocht de barbeel moeite hebben met ademen, duw dan je net in de volle stroming en zorg er voor dat de barbeel goed kan ademen door zijn mond en kieuwen. Laat daarvoor voldoende ruimte in het landingsnet. Zorg ervoor dat de barbeel altijd met zijn buik naar onder gericht hersteld in je landingsnet.

 

9 Een barbeel hoort niet thuis in een leefnet. Barbelen gevangen tijdens een wedstrijd worden geacht bewaard te worden in een ruim en voor de barbeel veilig leefnet. Het is daarbij aan te bevelen dat het uiteinde van het leefnet verzwaard wordt, zodat het grootste gedeelte goed onder water ligt, wat het herstel van de barbeel alleen maar ten goede komt. Indien mogelijk dient het leefnet in de stroming geplaatst te worden. Het leefnet kan daarbij gestrekt gehouden worden met een bankstick aan het einde van het leefnet. Het op deze manier bewaren van barbeel in een leefnet heeft geen schadelijke gevolgen, hij kan hierin goed herstellen.